giá, biểu đồ, vốn hóa thị trường và hơn thế nữa

Giới thiệu về tiền điện tử 


người chuyển đổi

Thêm thông tin


  • Đồ thị

  • Dữ liệu lịch sử

  • Thị trường

  • Mạng xã hội

  • Tin tức

  • Bình luận

Nơi để mua

logo etoro
eToro Nhà môi giới CFD đáng tin cậy
20 Đúng Đúng 0.75% 0.75% 5 USD 2007
4,14 trên 2170 đánh giá
Kiểm tra lại Chuyến thăm
Một khoản lỗ đã xảy ra cho 78 nhà đầu tư bán lẻ %.
Binance logo.svg
Binance Trao đổi giao ngay / phái sinh hàng đầu
357 Đúng Đúng 0.10% 0.10% BTC 0.0005 2017
4,14 trên 2170 đánh giá
Kiểm tra lại Chuyến thăm
biểu tượng bybit
Bybit Trao đổi giao ngay / phái sinh hàng đầu
31 Không Không 0.075% -0.025% BTC 0.0005 2018
4,42 trên 4325 đánh giá
Kiểm tra lại Chuyến thăm
Phemex Trao đổi giao ngay / phái sinh
22 Đúng Đúng 0.075% -0.025% BTC 0.00057 2019
4,08 trên 870 đánh giá
Kiểm tra lại Chuyến thăm
coinbasemale
Coinbase Văn phòng trao đổi tập trung
119 Đúng Đúng 2.00% 2.00% BTC 0.0006 2012
4,2 trên 152 đánh giá
Kiểm tra lại Chuyến thăm
PrimeXBT Trao đổi giao ngay / phái sinh
5 Không Đúng 0.05% 0.05% BTC 0.0005 2018
4,52 trên 3658 đánh giá
Kiểm tra lại Chuyến thăm