Reklama/Advertising

Ďakujeme vám za záujem o inzertný priestor na portáli Digitalnitrend.sk.

 

Ponúkame tieto formáty:

 • Bannerové kampane
 • Brandové kampane
 • PR články
 • Tlačové články
 • Súťaže
 • Video recenzia produktu
 • Kampane na našich sociálnych sieťach

 

Pokiaľ máte iné návrhy, požiadavky či spolupráca, tak nás neváhajte kontaktovať na email info@digitalnitrend.sk

 


 

Thank you for you interest in advertising space on theDigitaltrend.sk website.

 

We offer the following formats:

 • Banner campaigns
 • Brand campaigns
 • PR articles
 • Press articles
 • Contests
 • Product video review
 • Campaigns on our social networks

 

Ak máte iné suggestions, requests or cooperation, do not hesitate to contact us at info@digitalnitrend.sk